Eximbank Social 2019

Campaign:

Eximbank Social Management 2019

Client:

Eximbank Vietnam

Scope of Work:

  • Creative Planning
  • Content Production
  • Social Management

Giới thiệu dự án: 

Tiếp nối thành công từ năm 2018, sang năm 2019 Xanh tiếp tục quản lý và sáng tạo nội dung trên nền tảng số gắn kết người dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm, dịch vụ của Eximbank. Qua đó mang lại cơ hội để ngân hàng được giải quyết nhu cầu tài chính, phát triển cùng cuộc sống của chính “bạn”.

Thách thức đối với Eximbank: 

– Người dùng đã biết đến Eximbank nhưng chưa nhận diện được hình ảnh “mới” của ngân hàng và nắm rõ những dịch vụ, sản phẩm Eximbank cung cấp. 

– Tương tác của khách hàng đối với fanpage Eximbank còn thấp.

Hướng giải quyết: 

– Định hướng nội dung trên nền tảng số nhằm tăng nhận diện hình ảnh mới của Eximbank qua thông tin, tiện ích từ dịch vụ, sản phẩm của Eximbank mang lại. Sáng tạo và quản lý nội dung của Eximbank trên nền tảng số (gồm kênh Facebook, Zalo và Linkedin) nhằm tăng tương tác đến khách hàng.

Kết quả:

– Tổng số lượng tương tác: 64.032 lượt.

– Tổng số lượt hiển thị: 20.588.172 lượt.

– Tổng số lượt tiếp cận: 16.418.019 lượt. 

– Tổng số lượt tương tác toàn trang: 142.789 lượt.

– Số post đã thực hiện: 153 post.

Facebook

Cung cấp thông tin về những sản phẩm (tiết kiệm, tiền gửi, thẻ), dịch vụ mobile banking, internet banking bằng giọng điệu chuyện nghiệp, trẻ trung hiện đại, từ đó tăng nhận diện cho hình ảnh mới của Eximbank.

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Video


< Back for more